GEM 63

Характеристики
Наименование
(условие измерения)
Значение/количество Единица измерения Дата
Диаметр
1.6 метра
Тяга
169 тыс.кг